Ad1.1

Afstandtagen. Ad bruges til at udvise afstandtagen. Betydningen er mindre emotiv end ad1, men udtrykker stadig negativ attitude. Betydningen knytter sig til talers egen ytring og kan undertiden optræde som et svar på et spørgsmål.

(Til ad-forsiden)

 

Eksempel 1

(Knytter sig til talers egen ytring)

{Informanten fortæller om en lejlighed hun snart skal overtage}

 

Taler 1: Men ellers så fjerner vi alt {pause} altså det har jeg selv krævet fordi altså altså hvis det er min og jeg skal betale for den så vil jeg dæleme også have den tom ikke

Taler 2 (interviewer): Jo

Taler 1: Men jeg vil f- jeg vil have malet hvidt hernede ikke

Taler 2: Jo {pause} årh men det det tror jeg også jeg ville

Taler 1: Jeg synes det er så (.) dystert hernede ikke (.) men det synes jeg der er jeg synes der er mørkt ikke ad (.) fordi jeg har (.) brune møbler ikke {pause} jeg har mørkebrune møbler (.) og hvis jeg sætter det herind så bliver det et gravkammer ikke

 

 

Eksempel 2

(Knytter sig til talers egen ytring)

{Informanten taler om katteudstillinger som hun ofte deltager i med sin kat}

 

Taler 1: Vi vandt [de vinder altid sådan nogle rigtig]

Taler 2: [Ja ej hvor fedt {latter}]

Taler 1: Grimme pokaler {latter}

Taler 2: Er de så katteformede eller hvad

Taler 1: Nej nej

Taler 2: Ligesom [nå]

Taler 1: [Nej] nej det er sådan rigtig du ved der ligner sådan en fodboldpokal [i noget]

Taler 2: [Nå okay]

Taler 1: Sølv og blåt [og sådan]

Taler 2: [Okay]

Taler 1: Stor ad (.) rigtig grim en

 

 

Eksempel 3

(Svar på et spørgsmål)

 

Taler 1: Hvad siger I til de der Nik & Jay [nu]

Taler 2: [Ad]

Taler 1: Når vi snakker musik

Taler 3: Jeg synes de de øh (.) de er gode nok

Taler 2: Altså jeg de har lavet nogle sange som er gode