Funktioner

'Funktion' betegner hvilket kommunikativt job ordet udfører, eller sagt med andre ord hvilken betydning det har: