Ordbog over Dansk Talesprog

I ordbogen kan du søge på udråbsord (interjektioner). Ordbogen bliver løbende udvidet med flere ordbogsartikler, og du kan søge på selve ordene (form) og på den funktion et udråbsord kan have:

'Form' betegner opslagsordets lydlige og skriftlige udtryk, altså udtale og/eller stavemåde. Her er nogle eksempler på de ord du kan undersøge:

Se hele listen over opslagsord.

'Funktion' betegner, hvilket kommunikativt job ordet udfører eller sagt med andre ord, hvilken betydning det har. Her er nogle eksempler:

Se hele listen over funktioner.