Tegnforklaring

I transskriptionerne bruges følgende tegn:

 

(.) Kort pause
{pause} Lang pause
[...] Overlap mellem talere
{latter} En eller flere talere griner
{...} Redaktørens kommentarer

Samtalerne er transskriberet på en sådan måde at de så vidt muligt beholder deres talesprogkarakteristika. Derfor er der for eksempel ikke sat kommaer, punktummer og spørgsmålstegn.