Publikationer

Artikler

Abildgaard, Louise H.; Glargaard, Amalie; Hansen, Carsten. (2015). Facebook – et nyt brugersegment for Ordbog over Dansk Talesprog. Nordiske Studier i Leksikografi 13. 

Hansen, Carsten. (2014). Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). LEDA-nyt 58.

Hansen, Carsten. (2015). Beskrivelsessproget i Ordbog over Dansk Talesprog. LexicoNordica 22.

Hansen, Carsten. (2015). Ordbog over Dansk Talesprog (ODT) – talesprogets egen ordbog. Hvad ved vi nu – om danske talesprog? (red. F. Gregersen og T. Kristiansen) Sprogforandringscentret 2015.

Hansen, Carsten; Hansen, Martin. (2011). Ordbog over Dansk Talesprog - værkstedspræsentation af en ordbogsportal. Nordiska Studier i Lexikografi 11.

Hansen, Carsten; Hansen, Martin. (2012). A Dictionary of Spoken Danish. Euralex 2012.

Hansen, Martin H. (2013). Hold kæft - et talesprogsudtryk i forandring. MUDS 14.

Jørgensen, Maria. (2016). ODT og Samtalegrammatik.dk - Potentielle partnere i udforskningen af dansk samtalesprog. Skrifter om Samtalegrammatik 3:2.

Nielsen, Jessie Leigh. (2013). Nja - en korpusbaseret undersøgelse af interjektioner i talesprog. Nordiske studier i leksikografi 12 - rapport fra konferanse om leksikografi i Norden, Oslo 13.-16. august 2013.

Resumeer af konferenceoplæg

Glargaard, Amalie; Kjeldsen, Marie Høj. (2015). Mødet mellem tale og skrift - konsekvenser af konventionen uh som samlebetegnelse i forbindelse med udskrivning af lydfiler fra et talesprogskorpus. MUDS 15.

Hansen, Carsten. (2015). Ordbog over Danske Interjektioner (ODI) i krydsfeltet mellem empiri og normering. MUDS 15.

Nørtoft, Mikkel. (2015). Hvor går grænsen for et interjektionslemma? Et studie af 'ups'. MUDS 15. 

Posters

Abildgaard, Louise H.; Glargaard, Amalie; Hansen, Carsten. (2015). Facebook – et nyt brugersegment for Ordbog over Dansk Talesprog. Monologisk poster. Nordiske Studier i Leksikografi 13. 

Hansen, Carsten; Hansen, Martin. (2012). A Dictionary of Spoken Danish. Poster. Euralex.

Nielsen, Jessie Leigh. (2013). Nja - en korpusbaseret undersøgelse af interjektioner i talesprog. Poster. NFL.

Opgaver

Kommentarer rettes til opgaveskriveren.

Blegvad, Michael. (2013). Vorherre bevares. Speciale. Upubliceret.

Glargaard, Amalie. (2014). Træls - dialekt eller standardsprog. Eksamensopgave. Upubliceret.

Kjeldsen, Marie Høj. (2014). Fra lydfil til analyse - en metodeorienteret opgave. Eksamensopgave. Upubliceret.