Ej3

Respons. Ej bruges som respons på spørgsmål. Responsen kan være negerende, men hvis spørgsmålet er potentielt krænkende af den spurgtes positive selvbillede, fungerer ej som den spurgtes forsøg på at opretholde sit eget positive selvbillede.

(Til ej-forsiden)

 

Eksempel 1

(Negerende svar på spørgsmål)

Taler 1: Altså da vi kom hertil {til Danmark} (.) så boede vi faktisk i Kolding men det kan jeg ikke huske

Taler 2 (interviewer): Nej nej

Taler 1: {Latter} Så lille var jeg

Taler 2: Ja

Taler 1: Så øh (.) men så flyttede vi og så (.) ja

Taler 2: Okay så det er ikke du tager ikke derop og shopper og sådan noget

Taler 1: Ej ikke så tit (.) engang imellem

Taler 2: Okay

Taler 1: Med veninder og sådan nogle ting men øh (.) det er ikke noget jeg gør sådan

{Bynavn ændret af redaktionen}

 

 

Eksempel 2

(Svar på spørgsmål der er potentielt krænkende af den spurgtes positive selvbillede)

 

Taler 1 (interviewer): Hvis du skulle gå til voldsmetoder hvorf- hvor langt ville du så gå eller i hvilke situationer ville du benytte dem

Taler 2: Personligt

Taler 1: Ja

Taler 2: {Pause} Ja jeg tror ikke jeg kunne selv (.) jeg tror ikke selv jeg ville benytte vold {pause} jeg tror jeg (.) jeg tror jeg ville gå min vej {latter}

Taler 1: Det er ellers fejt

Taler 2: Ja det det ved jeg godt (.) ja altså så så skal jeg være meget presset i hvert fald jeg (.) er af natur meget meget fredelig så

Taler 1: {Pause} Men du går dog ind for at man kan blive presset til vold {dette emne har interviewer og informant talt om tidligere i interviewet} hvornår vil du så sige at andre kan blive presset til vold

Taler 2: (.) Ej det er en tem- det det er jo mere en temperamentssag end det det er en overbevisningssag tror jeg 

 

 

Eksempel 3

(Svar på spørgsmål der er potentielt krænkende af den spurgtes positive selvbillede)

{Interviewer og informant taler om at informanten dyrker en del sport}

 

Taler 1 (interviewer): Er der flere fit- fritidsinteresser du vil (.) prale om

Taler 2: Ej så har jeg (.) spillet lidt håndbold {pause} og badminton engang imellem