Halløj1

Hilsen. Kan bruges som hilsen til at indlede en samtale.

Synonymer: Hej1, hejsa

(Til halløj-forsiden)

Eksempel 1

(Talerne taler om taler 2s børn og de problemer der kan være med dem)

Taler 1 (interviewer): Altså også over for dig eller sådan noget med [at s-]

Taler 2: [Hvad siger du]

Taler 1: Svare igen og sådan noget eller

Taler 2: Nej det er ikke så slemt [men altså]

Taler 1: [Nej okay] okay okay

{Hoveddøren åbner}

Taler 2: Jeg reagerer jo (.) nå nu kommer min mand (.) halløj

 

Eksempel 2

(Gruppesamtale. Taler 1 fortæller om et interview han har set på TV, men opdager undervejs at taler 4 står uden for døren til det lokale samtalen foregår i)

Taler 1: Det er så sjovt jeg så s- jeg så det der interview i Go’ Morgen Danmark hvor hun var inde at snakke om ham der Peter Lundin ikke

Taler 2: [Ja]

Taler 1: [Øh] hvor hun sagde alle de der ting (.) og hu- og s- og s- hun sad og snakkede med ham som havde haft et interview med ham (.) de {døren går op} står bare derude og sniger (.) [halløj]

Taler 3: [Hej]

{Taler 4 kommer ind i lokalet}

Taler 4: Må jeg godt lige gå ind og hente noget

Taler 1: Ja ja selvfølgelig

(Hør lyd)

(Hør halløj uden kontekst)