Halløj3

Bruges til mikrofontjek. I dette tilfælde kan halløj gentages og udtales med langt [ˌhaˈlʌj:ˌhaˈlʌj:].

Synonym: Hallo4

(Til halløj-forsiden)

Eksempel 1

(Taleren har justeret lydstyrken i samtalepartnerens mikrofon, men har problemer med sin egen)

Taler 1 (interviewer): Det ser ud som om den ikke rigtig tager mig (.) hvad pokker er der med det {pause} halløj halløj næ der skal vist skrues lidt op her {pause} hallo hallo

(Hør lyd)

(Hør halløj uden kontekst)