Hold kæft1.1

Emfase af noget underforstået. Hold kæft kan bruges til at understrege noget der er underforstået i samtalen og derfor ikke bliver sagt.

(Til hold kæft-forsiden)

 

Eksempel 1

Taler 1: Jo jeg har engang tudet inde på en bane det var der hvor det jeg blev stemplet lige i (.) ja klunkerne mand årh (.) lige i skridet mand årh hold kæft mand det var den første jeg begyndte at tude {det er underforstået at taler 1 understreger hvor ondt det gjorde at blive stemplet i klunkerne}

 

 

Eksempel 2

{Informanten og intervieweren taler om håndboldspilleren Bo Spellerberg}

 

Taler 1 (interviewer): Jeg vil sige jeg blev faktisk imponeret af Spellerberg jeg synes han spiller

Taler 2: Ja for satan ja

Taler 1: Han fik da også sit gennembrud gjorde han ikke

Taler 2: Jo jo jo (.) jo for han har været sådan tæt på men hold kæft {det er underforstået at Taler 2 understreger hvor godt Spellerberg spillede i den pågældende kamp}

Taler 1: Ja han var

Taler 2: Nu ved jeg ikke hvad det kunne hvad hvad der var sket hvis Krog Jeppesen men jeg ved ikke om så for meget skulle gå igennem ham det kan være det kan også være det er en fordel han blev skadet