5

Konstatering. er en nøgtern kommentar til noget der lige er blevet sagt. Denne betydning optræder ofte i starten af et citat.

(Til -forsiden)

 

Eksempel 1

(I starten af et citat)

{Informanten taler om at han synes der er meget demokrati på hans gymnasium}

 

Taler 1: Så også at øh (.) vi har alle de her udvalg jo jeg tror også det skaber en form for demokratifølelse

Taler 2 (interviewer): (.) Ja

Taler 1: Alle er ligesom med til noget specielt (.) bare se i dag vi har fastelavnsdag i dag

Taler 2: (.) Hm

Taler 1: Hvor at øh folk går rundt øh klædt ud

Taler 2: Ah så er det derfor jeg der kom udklædt som en heks jeg tænkte {citat} [det var da]

Taler 1: [Ja men præcis]

Taler 2: meget specielt

(Hør lyd)

(Hør uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

(I starten af et citat)

{Informanten taler om en studietur til Ukraine}

 

Taler 1: Og da vi endelig kom til den her kirke og gået rundt i sådan {pause} tre timer to timer og selv tje- lærerne var helt chokerede sådan {citat} h. {kraftig udånding} og g- guiden talte sådan (.) halvt ukrainsk halvt sådan engelsk og jeg ved ikke hvad der ellers kom oveni (.) og det var simpelthen så kedeligt og så tænkte man {citat} (.) de der grotter {pause} det må da nok blive spændende

(Hør lyd)

(Hør uden kontekst)

 

 

Eksempel 3

Taler 1 (interviewer): Ej det var sjovt jeg har været ude og snakke med {pause} n- jeg mente det var ham (.) kunne ikke helt huske om du sagde du kendte ham Hans Pedersen

Taler 2: (.) Jamen det mener jeg

Taler 1: Fordi han er nemlig også uddannet øh og [arbejder]

Taler 2: [Okay]

Taler 1: Stadigvæk inden for

Taler 2: Inden for detail øh

Taler 1: Ja han er faktisk blevet butikschef i Slagelse

Taler 2: Hvad er det for en

Taler 1: En Superbest

Taler 2: En Superbest derude

Taler 1: Ja

Taler 2: Okay {pause} det lyder sgu meget spændende (.) []

Taler 1: [Ja]

Taler 2: Så må jeg der forbi     

{Stednavne anonymiseret af redaktionen}

 

 

Eksempel 4

Taler 1: {synges} Per og Hanne

Taler 2: {pause} Han bliver helt rød i hovedet

Taler 3: Ja

Taler 1: Jamen det er da lige meget om du holder på den {mikrofonen?} det kommer sgu da ind her

Taler 2: Ja [{latter}]

Taler 1: [{latter}]

Taler 3: [{latter}]

Taler 2: Helle du sagde vi skulle ikke bande

Taler 1: {pause} xxx {uhørbart} men det gør du jo heller aldrig

Taler 2: Nej

{Stednavne anonymiseret af redaktionen}