Præfereret og dispræfereret svar

Ved spørgsmål der kan besvares med ja eller nej, vil der være et præfereret og et dispræfereret svar. Det præfererede svar vil være det svar der opretholder enighed mellem talerne, mens det dispræfererede svar vil være det svar der skaber uenighed. Hvis taleren er nødsaget til at give et dispræfereret svar, har han to muligheder:

Den første mulighed er at give et tilsluttende svar ved helt at undlade at svare direkte på spørgsmålet og i stedet korrigere den anden taler. Dette ses i eksempel (1) hvor taler b ikke svarer nej men i stedet giver den rigtige information (han er født i Florida, men bor der ikke længere).

Den anden mulighed taleren har, er at svare direkte på spørgsmålet. Dette ses i eksempel (2) hvor taleren negerer spørgsmålet (”nej, jeg kommer nok ikke alt for tidligt”). Når taleren vælger denne mulighed, vil han ofte pakke svaret ind, enten ved at det først optræder sent i ytringen, eller ved at nedtone svaret (”Nej, jeg kommer nok ikke alt for tidligt”). Dette sikrer at svaret bliver så høfligt som mulig.

(Eksemplerne er taget fra Harvey Sacks’ artikel om præferencer for enighed)

Eksempel 1
a: Er det der hvor du bor? Florida? (That where you live? Florida?)

b: Det er der jeg er født. (That’s where I was born)

Eksempel 2
a: Kommer du tidligt ned? (Yuh comin down early?)

b: Altså, jeg har en masse ting at ordne før jeg er klar i morgen. Jeg ved det ikke. Det vil nok ikke være alt for tidligt. (Well, I got a lot of things to do before gettin cleared up tomorrow. I don’t know. I w- probably won’t be too early.)

 

Kilde: Sacks, Harvey (1987 [1973]): On the Preferences for Agreement and Contiguity in Sequences in Conversation. In: Graham Button & John R.E. Lee (eds.): Talk and Social Interaction, pp. 54-69. Clevedon, England: Multilingual Matters.