Uha4

Overraskelse. Uha bruges til at udtrykke negativ overraskelse i forbindelse med en uforudsigelig fysisk begivenhed.

(Til uha-forsiden)

 

Eksempel 1

{Informanten fortæller om sit job og hvilke andre jobmuligheder han kunne have}

 

Taler 1: Og derfor har jeg slet ikke lyst til at holde op med det og (.) hvis jeg skal det så er det fordi der er noget (.) hvor jeg vil (.) få en chance for at være (.) med der hvor tingene sker altså (.) og så kan jeg jo så gøre det når jeg er på arbejde og holde fri når jeg har fri ikke

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Altså nej men forstå mig ret (.) jeg sy- {kop vælter} synes at jeg [spilder noget kaffe nu] ud over det hele

Taler 2: [Uha (.) {latter}] nå det er okay

Taler 1: Øhm

Taler 2: Har vi en (.) der er nogle servietter herhenne