Negativ informationskvittering – Københavns Universitet

Ordbog over Dansk Talesprog - Forside > Funktioner > Negativ informationskv...

Negativ informationskvittering

Definition: Taleren udtrykker ikke at have hørt og forstået det der blev sagt.

Ord som udtrykker negativ informationskvittering: