Hvabehar1

Gentagelsesanmodning. Hvabehar kan bruges som en gentagelsesanmodning når en ytring ikke er blevet forstået eller hørt. Undertiden bruges hvabehar i denne betydning når to eller flere taler i munden på hinanden og den ene taler giver ordet til den anden.

 (Til hvabehar-forsiden)

 

Eksempel 1

{Informanten taler om hvordan hun taler over for sin lærer}

 

Taler 1: Og så er det sådan lidt mere at tale pænt på en pæn måde og (.) ikke for- altså (.) ikke sådan der med meget respekt men bare sådan på en pæn måde (.) når man taler (.) for eksempel hvis den så siger (.) hvis nu læreren siger noget og jeg ikke lige hørte det så siger jeg ikke {citat} (.) hvad var det du sagde {citat slut} så siger jeg mere sådan {citat} hvabehar {citat slut} måske eller sådan noget

 

 

Eksempel 2

Taler 1: Så kom hun {informantens mor} til Grækenland {pause} i fjorten dage eller ti dage eller sådan noget de havde charteret et eller andet

Taler 2: Nej

Taler 1: Var det ikke en otte ti dage

Taler 2: Nej

Taler 1: Hvor længe var du i Grækenland mor

Taler 3: Hvabehar

Taler 1: Hvor længe var du i Grækenland

 

 

Eksempel 3

(Overdragelse af ordet)

 

Taler 1 (interviewer): Dem der ikke har familier (.) de har jo ikke de samme goder som de andre

Taler 2: Nej (.) det har de ikke (.) det har de ikke

Taler 1: Men det er svært fordi så er der jo også andre der for [eksempel heller ikke heller ikke har familie eller]

Taler 2: [Altså jeg vil alligevel sige trods alt] hvabehar

Taler 1: Så er der jo også andre der ikke har familie ikke

 

 

Eksempel 4

(Overdragelse af ordet)

{Informanterne taler om en skudepisode hvor fire politibetjente blev skudt på Amager. Intervieweren mener at han kan huske episoden hvilket informanterne tvivler på at han kan}

 

Taler 1: Han har jo prøvet at blive frikendt flere gange

Taler 2 (interviewer): Palle Sørensen er det ikke [xxx {uhørligt}] 

Taler 1: [Ja] lige præcis

Taler 3: Ja det er rigtigt det var det han hed

Taler 2: {Pause} Ja det kan godt være der er sket [xxx {uhørligt}]

Taler 3: [Xxx {uhørligt}]

Taler 1: [Jamen øh] nogle gange så tror man man har oplevet [det fordi man har læst så meget om det]

Taler 3: [Jeg mener han er blevet løsladt nu]

Taler 1: Hvabehar

Taler 3: Han er da blevet løsladt nu mener jeg