Av

[ˈɑwˀ] (symbolforklaring) Kan være forlænget eller uden stød. Ses også gentaget.

Av er ofte meget emotiv og bruges mest til at udtrykke smerte ved fysisk begivenhed eller solidaritet med andres smerte. Lemmaet kan også bruges til at udtrykke afstandtagen, fortrydelse, begejstring eller overraskelse.  Av har dog næsten altid negativ attitude

Ofte bruges av i forbindelsen av for x, fx av for satan, av for søren osv.

1: Bruges til at udtrykke smerte ved fysisk begivenhed
Se og hør eksempler

1.1: Bruges til at udtrykke solidaritet med nogens smerte ved fortalt fysisk begivenhed
Se og hør eksempler

2: Bruges til at udtrykke afstandtagen til noget
Se eksempler

3: Bruges til at udtrykke ærgrelse, men også begejstring og imponerethed
Se eksempler