Positiv attitude

Definition: Taleren forholder sig positivt til indholdet i egen eller andens ytring, eller taleren udtrykker emfase eller entusiasme.

Ord som udtrykker positiv attitude: