Fuck

[fʌg], [fʌ:g], [f:ʌg], sjældnere [fwʌg] (symbolforklaring)

Bruges til at forstærke talers eget udsagn eller som en emotiv kommentar på talerens egen eller samtalepartnerens ytring. Fuck kan også bruges som en kommentar på fysiske begivenheder.

1: Forstærkende funktion. Fuck kan både forekomme som det første ord i en ytring og dermed forstærke talerens efterfølgende udsagn, det kan forekomme midt i en ytring og dermed forstærke talerens igangværende udsagn, og det kan forekomme lige efter en ytring og dermed forstærke talerens foregående udsagn.
Se og hør eksempler

1.1: Forstærkende funktion i forbindelse med adverbiet hvor
Se og hør eksempler

2: Emotiv funktion

2.1: Udtrykker negativ attitude i forbindelse med for eksempel ærgrelse eller utilfredshed
Se eksempler

2.2: Udtrykker positiv attitude i forbindelse med for eksempel overraskelse eller imponerethed.
Se og hør eksempler

2.3: Medlevende kommentar på fortalt begivenhed. Taleren sætter sig i den anden talers sted og udbryder fuck på vegne af samtalepartneren. I denne betydning danner fuck ofte en ytring i sig selv.
Se og hør eksempler

3: Kommentar på fysisk begivenhed. Kommentaren er henvendt til taleren selv og skal ikke høres eller kommenteres af andre samtaledeltagere. Fuck bliver derfor ofte sagt hviskende og danner ytring alene
Se og hør eksempler