Hallo

[ˈhalɔ], sjældnere [haˈlɔ] [ˈhalɔː] [haˈlɔː] (symbolforklaring)

Bruges til at påkalde sig opmærksomhed, skabe kontakt eller som emotiv reaktion på andres ytringer.

1: Påkalder opmærksomhed, især ved emneskift og afbrydelser. Hallo kan for eksempel bruges inden man stiller et spørgsmål, giver en ordre, beder nogen om noget, knytter en kommentar til en foregående ytring eller fortæller noget nyt.
→ Se og hør eksempler

2: Indleder en samtale, ofte i forbindelse med telefonsamtaler, men også andre typer af hilsner uden øjenkontakt
Se eksempler

3: Udtrykker emotiv reaktion på en bestemt situation eller andres ytringer. Danner ofte ytring i sig selv og har ofte anderledes udtale
Se og hør eksempler

4: Bruges til mikrofontjek. Hallo bliver ofte gentaget [haˈlɔhaˈlɔ] og udtales ofte med langt å [ˈhalɔː], [haˈlɔː] 
Se og hør eksempler