Fatisk

Definition: Etablerer og vedligeholder kontakt som for eksempel minimalresponser og hilsner.

Ord som udtrykker fatisk funktion: