Hold op

[hʌl ʌb], [hʌ:l ʌb], [h:ʌl ʌb], [hʌl’ ʌb], [hʌl: ʌb] eller [hʌl ʌ:b] (Symbolforklaring)

Synonym: hold kæft

Bruges ofte sammen med adverbiet da og sjældnere med substantivet mand.

Bruges til at understrege talers egen ytring, eller som en emotiv kommentar til egen eller samtalepartners udsagn.

1: Emfase. Hold op bruges til at understrege talers egen ytring. Hold op kan både foranstilles og efterstilles den ytring taleren ønsker at understrege.
Se og hør eksempler

2: Holdningsudtryk

2.1: Distance. Taler udtrykker distance enten til egen ytring eller til samtalepartners ytring og udtrykker derved negativ attitude.
Se eksempler

2.2: Overraskelse. Taler udtrykker at samtalepartners ytring eller situationen der bliver omtalt, kommer bag på ham/hende. Udtrykker både positiv, negativ samt neutral attitude.
Se og hør eksempler

2.3: Medlevende kommentar på fortalt begivenhed. Taler sætter sig i samtalepartners sted.
Se og hør eksempler