Ja 2 – Københavns Universitet

Ja2

Bekræftelse. Ja fungerer som bekræftelse og/eller accept af den udlægning af samtaleemnet som samtalepartneren foreslår, f.eks. som svar på et ja/nej-spørgsmål. Ja i denne betydning forekommer også i forlængelse af egen ytring når taler har været i tvivl om sin egen udlægning, men ønsker at slå fast at denne var korrekt. Ja kan gentages og forekommer derved emfatisk.

Synonymer: Mm2yes1.4. For gentaget ja (med emfase): Ork1

(Til ja-forsiden)

Eksempel 1

Taler 1 (interviewer): Men er det så noget med at I skal lave øhm (.) altså lave skuespil og sådan noget [til] sådan nogle

Taler 2: [Ja] for eksempel (.) vi har også haft øh i engelsk mange forløb hvor det er at vi f- altså skal læse tekster og sådan noget

(Hør lyd)

(Hør ja uden kontekst)

 

Eksempel 2

(Bekræftelse af indhold i egen ytring for at markere sikkerhed efter tegn på tvivl)

(De taler om en optræden på informantens skole)

Taler 1 (interviewer): Var det så også lidt pinligt eller (.) [I havde helt] styr på det

Taler 2: [Nej nej] nej vi havde eller vi var nogle der havde (.) men vi var ikke en klasse der havde (.) så det var lidt pinligt (.) vi havde sat en (.) Cartoons-sang til tror jeg ja

Taler 1: {latter}

(Hør lyd)

(Hør ja uden kontekst)

 

Eksempel 3

(Bekræftelse af indhold i egen ytring.)

(Taleren er blevet spurgt om hun engang kunne tænke sig at flytte tilbage til det område i landet hvor hun voksede op. Ja bekræfter her den umiddelbart forudgående ytring 'der er nogen jeg kender'.)

Taler 1: Og jeg kan jo godt mærke altså at sådan (.) eller (.) at at på en eller anden måde så {pause} føler man sig jo hjemme (.) når man kommer til Struer altså sådan åh (.) men men men men jeg kender jo ikke rigtig nogen altså je- der i- det jo di- eller id- jamen det gør jeg selvfølgelig men men ikke sådan (.) det er jo ikke sådan at at nå jamen (.) nå men nu for eksempel jeg så går ned i Kvickly (.) nå nå men det er jo ham og ham og det er jo (.) nej nej altså øh der er nogen jeg kender ja (.) men men der er også mange jeg ikke kender og tænker hvad laver de her

Taler 2 (interviewer): [Ja]

Taler 1: [De] hører jo ikke til her {latter}

(Stednavn anonymiseret af redaktionen)

 

Eksempel 4

(Med emfase)

(De taler om Obama-familien)

Taler 1: Jeg synes simpelthen det er så sjovt at man ser de der dokumentarer som så går de i deres haver og sådan noget

Taler 2: Ja {latter}

Taler 3: [{latter}]

Taler 1: [Og alligevel] når man så når man altså når de så bliver interviewet så er de jo meget meget menneskelige at høre på meget mere menneskelige [end]

Taler 3: [Ja ja]

Taler 1: [end] så mange andre har været ikke

Taler 3: [Ja ja] mmh

(Hør lyd)

(Hør ja uden kontekst)

 

Eksempel 5

(Med emfase)

(Talerne snakker om at det kan være svært at finde kærligheden når man bor på landet)

Taler 1: Men altså det er jo igen hvad (.) altså jeg har nu ikke så travlt med at få nogen fat eller finde noget (.)

Taler 2 (interviewer): Nej

Taler 1: For det (.) det skal nok komme en dag jo

Taler 2: Ja ja ja ja (.) det er ikke så let at få kvinder ud på landet

(Hør ja uden kontekst)

 

Eksempel 6

(Som svar på ja/nej-spørgsmål)

(Informanten har lige fortalt om de fag hun tager på gymnasiet)

Taler 1: Men det ved jeg ikke så meget om endnu fordi jeg har det som sagt ikke

Taler 2 (interviewer): Mm er det så næste år du skal begynde og have det

Taler 1: Ja det er det

(Hør lyd)

(Hør ja uden kontekst)