Mm2

Bekræfter. Mm bruges som bekræftelse på et ja-/nej-spørgsmål eller til at signalere at den andens forståelse af hvad man har sagt er rigtig.

Synonymer: Ja2, yes1.4

(Til mm-forsiden)

Eksempel 1

(Ved ja-/nej-spørgsmål)

{Informanten har lige læst en historie op}

Taler 1: Og det var slutningen på beretningen

Taler 2 (interviewer): Tak {pause} okay (.) ja (.) kunne du (.) gennemskue noget [i den]

Taler 1: [Mm] (.) ja

Taler 2: Ja

Taler 1: Og der var også nogle steder hvor jeg falder i {informanten taler om dialektale træk}

 

Eksempel 2

(Bekræftelse af forståelse)

{Informanten har fortalt at han gerne vil i flyvevåbnet ligesom sin morfar}

Taler 1(interviewer): Hvad øh han han {morfaren} har så været øh været flyvende i

Taler 2: Mm

Taler 1: Har du så nogen gange været med ham ude at flyve eller

Taler 2: Nej altså jeg har aldrig sådan rigtig været ude at flyve