Ja 4.1 – Københavns Universitet

Ja4.1

Afslutning af egen ytring. Ja indikerer at taler er færdig med sin ytring. Ja i denne betydning forekommer ofte når der ellers på forskellige måder har været lagt op til at ytringen ville fortsætte. Dette kan både være når taler selv via intonation, grammatik eller indhold har signaleret at ytringen ville fortsætte, eller når samtalepartneren har kvitteret vha. minimalrespons eller nik med hovedet. Taler kan selv starte en ny ytring op efter at have afsluttet med ja - i så fald er der ofte en kort pause mellem ja og den nye ytring. Undertiden følges dette ja af et emneskift.

Synonymer: Mm3

(Til ja-forsiden)

Eksempel 1

(Med opstart af ny ytring fra samme taler umiddelbart efter)

(Taler 1 fortæller om et “Dolly Track” han har været med til at lave)

Taler 1: Det er (.) de der øhm skinner (.) med vogne hvor kame[raerne står ovenpå]

Taler 2: [Nå (.) ja]

Taler 1: Til at rulle frem og tilbage

Taler 2: Ja

Taler 1: (.) dem lavede vi nogle af og så lavede vi film med dem øhm {pause} ja {pause} men det er bare s- gå m- få et budskab ud til andre ikke {pause} sælge en vare på en eller anden måde

(Hør lyd)

(Hør ja uden kontekst)

 

Eksempel 2

(Emneskift)

(Talerne snakker om sundhed og hospitalsvæsenet)

Taler 1 (interviewer): Og der er selvfølgelig (.) man man kan også godt få et indtryk af at nå men (.) at vi bliver sundere og sundere når nu vi kan leve længere og længere

Taler 2: Mm

Taler 1: Men men ja selvfølgelig så er der bare flere steder at kaste opmærksomheden [hen]

Taler 2: [Ja]

Taler 1: Og

Taler 2: Ja mm

Taler 1: Ja

Taler 2: Ja

{lang pause}

Taler 1: Har kå- portører egentlig nogen kontakt med øh patienterne ud over (.) at de ligger i {pause} den seng man kører med

{pause}

Taler 2: S- ves n- desv- det svinge- det svinger mae- det svinger meget fra det ene sted til det andet ikke også så

Taler 1: Ja