Mm3

Afslutter. Mm indikerer at taler er færdig med sin ytring når samtalepartneren har kvitteret vha. minimalrespons eller nik med hovedet.

(Til mm-forsiden

Eksempel 1 

Taler 1 (interviewer): Har du været til mange koncerter med dem

Taler 2: Rumor Said Fire

Taler 1: [Mm]

Taler 2: [Nej] nej (.) jeg har kun hørt dem live én gang

Taler 1: Mm

Taler 2: Faktisk (.) så glæder jeg mig til at høre dem på Roskilde

Taler 1: Ja

Taler 2: Bliver rigtig hyggeligt

Taler 1: Mm

Taler 2: Mm

Taler 1: Tager du øh på Roskilde hver år er det sådan en tradition eller

(Hør lyd)

(Hør mm uden kontekst)

 

Eksempel 2

Taler 1: Jeg har ikke spillet teater før men (.) jeg er (.) begyndt at brænde rigtig rigtig meget for det efter jeg er kommet ind på den linje (.) øh så det er superfedt synes jeg {pause} så

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Mm

Taler 2: Jamen hvor meget fylder det (.) drama

(Hør lyd)

(Hør mm uden kontekst)

 

Eksempel 3

{Informant og interviewer taler om hvad der karakteriserer eleverne på informantens gymnasium. Eksemplet nedenfor er slutningen på en længere redegørelse}

Taler 1: Men jeg vil sige det der med at at have lysten til at lære det synes jeg det betegner rigtig mange rysensteenelever

Taler 2 (interviewer): {nikker}

Taler 1: Mm

Taler 2: {pause} Men (.) hvad så da du skulle søge (.) for at komme ind fordi jeg kan forstå at gymnasiet også er meget populært

(Hør lyd)

(Hør mm uden kontekst)