Javel2

Bruges til at udtrykke at man har forstået det der er blevet sagt, men at man evt. har indvendinger/forbehold overfor det sagte.

(Til javel-forsiden)

 

Eksempel 1

Taler 1: Som så nogle mennesker måtte have

Taler 2 (interviewer): Der er jo mange der opfatter det som om (.) hvis de bliver anbragt på en institution af deres forældre (.) at så er alt klaret fra (.) fra deres side som sagt

Taler 1: Javel så (.) men men men men {"men" og den overtagede taletur indikerer en indvending} der mener jeg at øh (.) det er da naturligt meget øh det det det er så med et meget kompleks spørgsmål som jeg {pause} ikke uden videre kan besvare

 

 

Eksempel 2

Taler 1: (.) Så blev de konfirmeret der men (.) altså (.) de faster sommetider men det er fordi at det er sundt ikke

Taler 2: Ja

Taler 1: At de har [godt af det]

Taler 3: [Javel men] det er {"men" indikerer en indvending}

Taler 2: Det er faktisk også kvarteret de bor i

Taler 3: Nå

Taler 2: Ja derovre der bor man jo sådan i (.) italienerkvarterer og (.) jødekvarterer