Javel

[ja'vɛl], ['ja'vɛl], [ja:'vɛl] eller sjældnere [ja'vɛl:], evt. i ordforbindelsen [ja'vɛlja] (symbolforklaring)

Ordet udtales ofte med tonestigning eller -fald på anden stavelse [vɛl], sjældent har begge stavelser samme intonation.

Javel bruges til at udtrykke at det sagte er hørt og/eller forstået.

1: Bruges til at udtrykke at man har forstået det der er blevet sagt eller kvittere for modtaget information. Taler har ingen indvendinger mod det sagte.

1.1: Bruges som informations-/forståelseskvittering efter endt ytring, undertiden som emneafslutter.
→ Se og hør eksempler

1.2: Bruges til at udtrykke at man forstår hvad der bliver sagt eller at man følger med i en samtale.
→ Se og hør eksempler

1.3: Bruges til at udtrykke endelig forståelse når lytter i første omgang har misforstået hvad der er blevet sagt eller har hørt forkert.
→ Se og hør eksempler

2: Bruges til at udtrykke at man har forstået det der er blevet sagt, men at man evt. har indvendinger/forbehold overfor det sagte.
→ Se eksempler