Mm

['m:m], [m:], [m'hm] (symbolforklaring)

Mm er et fatisk lemma som signalerer forståelse, bekræftelse og fortsættelsesaccept. Desuden fungerer det som tøveelement. Mm optræder ofte som minimalrespons.

1: Informationskvittering. Mm bruges til at signalere at man har forstået hvad der er blevet sagt og er gået fra at være uinformeret til informeret. Denne betydning fungerer ofte som minimalrespons. Mm som minimalrespons forekommer som regel undervejs i samtalepartnerens taletur og udtrykker oftest at vedkommende kan fortsætte sin ytring. Sommetider optræder mm som minimalrespons når samtalepartner har lagt op til en forståelsesmarkør ved at indskyde et ikke, ikke også eller vel, eller når samtalepartneren har udspecificeret et udsagn for at opnå bedre forståelse hos lytteren. 
→ Se og hør eksempler

2: Bekræfter. Mm bruges som bekræftelse på et ja-/nej-spørgsmål eller til at signalere at den andens forståelse af hvad man har sagt, er rigtig.
→ Se eksempler

3: Afslutter. Mm indikerer at taler er færdig med sin ytring når samtalepartneren har kvitteret vha. minimalrespons eller nik med hovedet.
→ Se og hør eksempler

4: Tøven. Mm bruges som tøveelement. Denne betydning bruges enten under besvarelse af spørgsmål eller under talers egen ytring. 
→ Se og hør eksempler