Ntødh

[n!œ̃:] (symbolforklaring)

Synonym: ødh

Bruges til at udtrykke negativ attitude, oftest i forbindelse med citat.

Der er kun få belæg for ntødh. Det lader til at ntødh bruges på samme måde som ødh. Der er belæg for disse to betydninger:

1: Bruges i starten eller i slutningen af et citat. Udtrykker en negativ attitude til den citerede person (eller dennes ytring) eller bruges til at gengive den citerede persons negative attitude.
→ Se og hør eksempler

2: Bruges til at udtrykke en negativ attitude til en samtalepartner eller dennes forudgående ytring.
→ Se og hør eksempler