Ødh

[œ̃:], sjældnere [œ̃], [ŋœ̃:], [ɔ̃:], [ø̃:] m.fl., også gentaget fx [ˈœ̃ˌœ̃], [ˈœ̃ˌœ̃ˌœ̃]. (symbolforklaring)

Synonym: ntødh

Bruges til at udtrykke negativ attitude, oftest i forbindelse med citat.

1: Bruges i starten (eller sjældnere: i slutningen) af et citat. Udtrykker en negativ attitude til den citerede person (eller dennes ytring) eller bruges til at gengive den citerede persons negative attitude.
→ Se og hør eksempler

2: Bruges til at udtrykke en negativ attitude til en samtalepartner eller dennes forudgående ytring.
→ Se og hør eksempler

3: Bruges til at udtrykke en negativ attitude til en person, en følelse eller en stemning. Udtales oftest med gentagelse.
→ Se og hør eksempler