Ødh1

Bruges i starten (eller sjældnere: i slutningen) af et citat. Udtrykker enten talerens negative attitude til den citerede person (eller dennes ytring) eller bruges til at gengive den citerede persons negative attitude.

(Til ødh-forsiden)

 

Eksempel 1

Taler 1: Jeg kan (.) sige nogle ord som jeg egentlig synes er meget normale i min hverdag at bruge (.) så når jeg kommer derudad jamen så f- så forstår de det ikke (.) de forstår ikke hel hvad jeg mener og så begynder de egentlig bare sådan at sige ødh nørd ødh øh

Taler 2 (Interviewer): Mm

Taler 1: Et eller andet ikke også altså så begynder de måske at svine en til

(Hør lyd)

(Hør første ødh uden kontekst)

(Hør andet ødh uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

Taler 1: Og så ham der idioten der tænker ødh jeg vil også være med

Taler 2: Jeg vil også slå

Taler 1: Slåskamp ødhødh

(Hør lyd)

(Hør første øhd uden kontekst)

(Hør andet øhd uden kontekst)

 

 

Eksempel 3

Taler 1: Jeg tror især at at min klasse får får høre meget for det ødh I er jo dramaklassen så I skal være sjove eller et eller andet

(Hør lyd)

(Hør ødh uden kontekst)

 

 

Eksempel 4

Taler 1: Der har ikke været særlig stor fokus på det

Taler 2 (Interviewer): Mm

Taler 1: Normalt så har det været sådan rigtig poppet at gå rundt og snakke om ødh det også for dårligt og det her sk- det skal bare for- forbedres og sådan noget

(Hør lyd)

(Hør ødh uden kontekst)

 

 

Eksempel 5

Taler 1: Hvis man ikke bare tænker ødh jeg holder med den der person

Taler 2 (Interviewer): {latter}

(Hør lyd)

(Hør ødh uden kontekst)

 

 

Eksempel 6

Taler 1: Jeg kan også mærke min mentalitet den er ikke lige så meget sådan ihihihih-agtig (.) wæh og (.) alting er fedt og (.) livet er fedt ødhødh (.) altså jo jeg har det hel vild godt og jeg har det meget bedre end jeg havde det i 1.g eller sådan jeg har det sjovere eller sådan fordi jeg slapper mere af

(Hør lyd)

(Hør ødh uden kontekst)

 

 

Eksempel 7

Taler 1: Jeg glæder mig så meget til at det bliver retro sådan så vi kan sidde sådan knæhøj-karse-agtig og være sådan ja ja {latter} (.) nice så er det bare sådan noget ødh du sagde nice

(Hør lyd)

(Hør ødh uden kontekst)