Ork1.3

Opretholdelse af samtalepartnerens positive selvbillede. Især når vedkommende udtrykker usikkerhed eller fremlægger sider af sig selv som kunne være ildeset.

Synonym: Arh2, ja2 (med emfase)

(Til ork-forsiden)

 

Eksempel 1 

{Ork bruges til at opretholde informantens positive selvbillede ved at forsikre om at det mad hun har lavet er godt nok}

 

Taler 1: Og så øh {pause} det der (.) Mornay sovs kender du det

Taler 2 (interviewer): Ja

Taler 1: Kan du lide det

Taler 2: Ja

Taler 1: {latter} Ellers så var det jo ikke så heldigt jo

Taler 2: {latter} Jamen ork

Taler 1: Værsgo

(Hør ork uden kontekst)

 

 

Eksempel 2 

{Interviewer er sprogforsker, og de taler om vanskeligheder i forbindelse med sammenhængen mellem skrift- og talesprog}

 

Taler 1: Men altså os andre som heller ikke er så gode til dansk retskrivning {latter} vi har også vores problemer

Taler 2 (interviewer): Ork ork gud jeg har altid min retskrivningsordbog liggende

Taler 1: Nå

Taler 2: Ja men jeg bliver mere og mere i tvivl om ordene nogle gange