Shit

['ɕed], ['ɕet], ['ɕit] (symbolforklaring) sommetider med forlængelse på [ɕ] eller på vokalen.

Shit er et emotivt lemma som oftest bruges som udtryk for talerens opfattelse af begivenhederne. Det kan også fungere som tøveelement eller emfase. Shit optræder ofte i forbindelse med andre interjektioner, f.eks. årh shit, oh shit, hov shit eller i ordforbindelsen shit mand

1: Holdningsudtryk. Shit illustrerer talers opfattelse af begivenhederne ved at være et udtryk for primært negativ, men også positiv attitudeShit bliver ofte anvendt i citater, som kommentar på en fysisk begivenhed og som medlevende kommentar.  
→ Se og hør eksempler

2: Tøven. Shit bruges som tøveelement i talers ytring.    
→ Se eksempler

3: Emfase. Shit kan bruges som en understregning af egen ytring og dermed fremhæve noget af denne.    
→ Se eksempler