Tja3

Bekræftelse (præference-svar) med tvivl eller forbehold over for en anden persons ytring/spørgsmål (ofte negativ attitude) med efterfølgende korrektion eller moderation (ja-men-nej) (se Thøgersen & Nielsen 2009 om ja-men-nej/nej-men-ja). Tja som præference-svar kan også stå senere som moderation af eget forudgående dispræference-svar (nej-men-ja) (se Thøgersen & Nielsen 2009 for mere om ja-men-nej/nej-men-ja):

(Til tja-forsiden)

 

Eksempel 1 

(Præferencesvar med efterfølgende moderation (ja-men-nej))

 

Taler 1 (interviewer): Ja men hvordan er det så at være værnepligtig i flåden i forhold til hæren fordi der må de jo altså (.) jeg tror de har det bedre trods alt i flåden end de har det på landjorden

Taler 2: Tja jeg ved det sgu ikke du (.) min bror han har været i livgarden for halvandet år siden og han ville sgu ikke bytte det væk for noget (.) han syntes det var virkelig lækkert

Taler 1: Nå

 

 

Redaktionel kommentar til eksempel 20: På grund af interviewerens brug af hv-spørgsmål, kunne man blive henledt til at tro at ”tja” her virker som svar på dette (og dermed ville falde i kategorien Tja1.2), men svaret forholder sig i virkeligheden til den ytring som kommer i forlængelse af hv-spørgsmålet om at man har det bedre i flåden end i hæren/landjorden. Derfor fungerer ”tja” i dette eksempel mere som et høfligt præferencesvar til denne ytring, med et efterfølgende forbehold i kraft af at informanten nævner at hans bror rigtig godt kunne lide at være i livgarden (dvs. på landjorden). Intervieweren anerkender til sidst informantens forbehold med et ”nå”. Der bliver derfor ikke rigtig taget stilling til det første hv-spørgsmål.

 

 

Eksempel 2  

(Præferencesvar med efterfølgende moderation (ja-men-nej))

 

Taler 1 (interviewer): Det vil sige hvis vi ikke var medlem af Nato kunne der komme en besættelse måske

Taler 2: Tja men der kunne lige så vel komme en besættelse fra den anden side af Nato

Taler 1: Nå ja (.) nå ja

 

 

Eksempel 3  

(Præferencesvar med efterfølgende moderation (ja-men-nej))

{Informant citerer en situation hvor han har fået et jobtilbud}

 

Taler 1: Og så var jeg ovre og sagde du {citerende} hvad ja men øh om jeg ville tilbage (.) tja det vil jeg da egentlig gerne men øh der der var jo ansættelsesstop på daværende tidspunkt ikke

 

 

Eksempel 4  

(Præferencesvar med efterfølgende moderation (ja-men-nej))

 

Taler 1 (interviewer): Er det frikvarter nu eller hvad er det

Taler 2: Ja det er det starter klokken halv

Taler 1: Nåh okay så jeg stjæler dit frikvarter

Taler 2: Tja {latter} egentlig så stjal du min morgenmad

 

 

Eksempel 5

(Præferencesvar som moderation af forudgående dispræference-svar. (nej-men-ja))

{informant prøver at gætte dialekter som bliver afspillet af intervieweren}

 

Taler 1 (interviewer): Kender du nogen der snakker lidt på den måde eller

Taler 2: Øh {lang pause} nej mm tja (.) altså det jo det er jo helt sikkert en øh sjællandsk eller et eller andet