Uha3

Imponerethed. Uha bruges til at markere imponerethed over det der bliver sagt. Betydningen udviser således positiv attitude.

(Til uha-forsiden)

 

Eksempel 1

Taler 1: Men så efter de tre dage der kørte jeg så sammen med øh de andre fordi der var jeg så blevet god nok til at tackle alle de røde bakker {latter}

Taler 2 (interviewer): Uha {latter}

(Hør uha uden kontekst)

 

 

Eksempel 2

{informanten fortæller om sine venner og hvor de bor}

 

Taler 1: Og så var jeg nede på slottet (.) altså [{latter}]

Taler 2 (interviewer): [Uha uha {latter}]

Taler 1: Der bor en fra min klasse (.) fordi at hendes far arbejder der

(Navnet på slottet er anonymiseret af redaktionen)