Undskyld1

Afbrydelse. Undskyld bruges til at beklage en afbrydelse. Afbrydelsen kan være ved en fysisk begivenhed, eller den kan være tilknyttet en ytring.

(Til undskyld-forsiden)

 

Eksempel 1

(Afbrydelse ved en fysisk begivenhed)

{En person bryder ind mens interviewet foregår. Personen lægger ikke med det samme mærke til at hun har afbrudt interviewet}

 

Taler 1: De er med til det der elevråd så fire fra mit hold mangler

Taler 2 (interviewer): Hej {latter} vi sidder lige og laver {latter} et lille øh [interview]

Taler 1: [Undskyld]

Taler 2: Det er helt okay

 

 

Eksempel 2

(Afbrydelse ved en fysisk begivenhed)

{Interviewet er lige gået i gang, og informanten skal oplyse sin fulde adresse}

 

Taler 1 (interviewer): Prøv at sige det igen

{informanten gentager adressen}

Taler 2: Hov undskyld må jeg lige liste ind i skabet her

Taler 1: {pause} Øh [ja (.) gør du bare det]

Taler 3: [Hvis du kan komme til]

 

 

Eksempel 3

(Afbrydelse knyttet til en ytring)

 

Taler 1: Ej der var også øh (.) i den klatrefilm øh hvor man ser alle mulige der er øh ude at klatre og så har de fundet sådan en sten inde i en by (.) og det er altså sådan en landsby hvor altså (.) folk kan ikke [øh jeg ved ikke hvad de snakker]

Taler 2: [{latter} Det er da mærkelig at finde en sten i en by det forstår jeg ikke (.) ej undskyld]

Taler 1: {latter} Og så var de begyndt at klatre på den  

(Hør lyd)

 

(Hør undskyld uden kontekst)

 

 

Eksempel 4

(Afbrydelse knyttet til en ytring)

{Informanten taler om sproglige forskelle}

 

Taler 1: Min far har et sommerhus i nærheden af en by der hedder Lemvig {pause} bare man kommer dertil kan man bare høre det og sådan helt sådan (.) helt anderledes at høre på står man sådan helt {pause} så langt væk ligger den {byen} altså heller ikke {latter}

Taler 2 (interviewer): Nej

Taler 1: Men det er lidt sjovt

Taler 2: Mm sys-

Taler 1: Og

Taler 2: Nej undskyld

Taler 1: Nej (.) også bare det at man kommer til Aalborg {pause} der er altså også der er forskel man kan godt høre forskel 

(Navne anonymiseret af redaktionen)