Undskyld

[ˈɔnsgyl’] (symbolforklaring)

Undskyld er et emotivt lemma som bruges til at udtrykke høflighed ved afbrydelse, korrektion og spørgsmål eller til at bede om tilgivelse eller formildne en ytring.

1. Afbrydelse. Undskyld bruges til at beklage en afbrydelse. Afbrydelsen kan være ved en fysisk begivenhed eller den kan være tilknyttet en ytring.
→ Se og hør eksempler

1.1 Kropslig afbrydelse. Undskyld bruges til at beklage for kropslige afbrydelser som host eller nys hvor afbryderen ikke selv er herre over afbrydelsen. Undskyld i denne betydning er mindre emotiv end betydning 1.
→ Se og hør eksempler

1.2 Spørgsmål. Undskyld bruges til at høfliggøre spørgsmål. Denne betydning bruges især når lytter ikke har hørt eller forstået talers ytring.
→ Se og hør eksempler

2. Tilgivelse. Undskyld bruges til at bede om tilgivelse for noget man har sagt eller gjort som kan være krænkende for nogen.
→ Se eksempler

2.1 Formildner. Undskyld bruges til at formildne noget som er (potentielt) farligt, dvs. noget som kan medføre at andre tager afstand fra taler. Denne betydning knytter sig således til talers egen ytring.    
→ Se eksempler

3. Korrektion. Undskyld bruges som en høflig korrektion af fortalelser. Det kan både være taler selv der afbryder og korrigerer sin egen ytring eller det kan være lytter der foretager korrektionen, hvorefter taler høfligt gentager den korrigerede ytring eller beklager at have talt usandt.
→ Se eksempler

3.1 Misforståelse. Undskyld bruges til at beklage at man har misforstået talers ytring.
→ Se eksempler