What

[ˈwʌt], [ˈwɒt], eventuelt med forlængelse på [w] eller vokalen. (Symbolforklaring)

What bruges til at udtrykke overraskelse eller forundring eller som udtryk for at man ikke forstår/begriber det der bliver sagt.

1: Overraskelse. What bruges til at udtrykke at det man får at vide eller oplever, er overraskende eller forundrende. Optræder ofte som citat hvor taler refererer til en tidligere oplevelse.
→ Se og hør eksempler

2: Desorientering. What bruges til at udtrykke at man ikke forstår hvad der tales om eller henvises til i en samtale.
→ Se og hør eksempler