Årh 1.1 – Københavns Universitet

Årh1.1

Kognition. Årh kan bruges til at markere at lytteren har forstået hvad der blev sagt. Denne betydning bruges efter taler har udspecificeret sin forrige ytring fordi lytter ikke i første omgang har forstået den.
Synonym: javel1.3

(Til årh-forside)

 

Eksempel 1

{Intervieweren og informanten taler om hvorvidt ordet ran betyder det samme som ordet bobber}

 

Taler 1 (interviewer): Betyder det det samme som bobber egentlig

Taler 2: Hvad en ran

Taler 1: Mm

Taler 2: {pause} Nåh ikke du siger hvad siger du ran eller rab

Taler 1: Ran

Taler 2: Ran årh {pause} nårh det er det samme som en bobber en saruh

 

 

Eksempel 2

Taler 1: Har I leget med Bratz

Taler 2: Ja

Taler 3: {latter} Nej jeg har aldrig rigtigt leget med dukker altså [hverken]

Taler 4: [Jeg har leget med Barbie]

Taler 2: Jamen Barbie og så kom der lige nogle bratzdukker det er også fordi jeg havde en lillesøster {pause} [som fik]

Taler 1: [Årh okay]

Taler 2: Bratz og så tænkte jeg {citat:} ej så kan jeg også godt lige lege med dem   

(Hør lyd)

 (Hør årh uden kontekst)