Årh1.1

Kognition. Årh kan bruges til at markere at lytteren har forstået hvad der blev sagt. Denne betydning bruges efter taler har udspecificeret sin forrige ytring fordi lytter ikke i første omgang har forstået den.
Synonym: javel1.3

(Til årh-forside)

 

Eksempel 1

{Intervieweren og informanten taler om hvorvidt ordet ran betyder det samme som ordet bobber}

 

Taler 1 (interviewer): Betyder det det samme som bobber egentlig

Taler 2: Hvad en ran

Taler 1: Mm

Taler 2: {pause} Nåh ikke du siger hvad siger du ran eller rab

Taler 1: Ran

Taler 2: Ran årh {pause} nårh det er det samme som en bobber en saruh

 

 

Eksempel 2

Taler 1: Har I leget med Bratz

Taler 2: Ja

Taler 3: {latter} Nej jeg har aldrig rigtigt leget med dukker altså [hverken]

Taler 4: [Jeg har leget med Barbie]

Taler 2: Jamen Barbie og så kom der lige nogle bratzdukker det er også fordi jeg havde en lillesøster {pause} [som fik]

Taler 1: [Årh okay]

Taler 2: Bratz og så tænkte jeg {citat:} ej så kan jeg også godt lige lege med dem   

(Hør lyd)

 (Hør årh uden kontekst)