Årh

[ɒ], [ɒː], sjældnere [ɒ̰], [ɒ̰ː] (symbolforklaring).

Årh bliver ofte brugt som et udtryk for talerens opfattelse af begivenhederne. Lemmaet kan også fungere som en høflighedsmarkør, emfase, en afbrydelse eller tøven.

1: Holdningsudtryk. Årh illustrerer talerens opfattelse af begivenhederne, enten ved at være et udtryk for ironi, medfølelse, irritation eller imponerethed eller ved at være et udbrud. Udtrykket kan både være positivt og negativt.
→ Se og hør eksempler

1.1: Kognition. Årh kan bruges til at markere at lytteren har forstået hvad der blev sagt. Denne betydning bruges efter taler har udspecificeret sin forrige ytring fordi lytter ikke i første omgang har forstået den.
→ Se og hør eksempler

2: Høflighed. Årh bruges til at mildne svaret når der gives et dispræfereret svar.
→ Se eksempler

2.1: Tilslutning. Årh kan markere tilslutning til forrige ytring, også selvom tilslutningen strider imod en talers tidligere ytring.
→ Se og hør eksempler

3: Emfase. Årh kan bruges som en understregning af egen ytring og dermed fremhæve noget af denne.
→ Se og hør eksempler

4: Opmærksomhedspåkalder. Årh kan bruges som opmærksomhedspåkalder og er samtidig en afbrydelse. Afbrydelsen fungerer som et emneskift og kan enten være rettet mod ens egen ytring eller det kan være en afbrydelse af andres ytring. I størstedelen af tilfældene bliver emneskiftet ignoreret af de andre eller informanten vender tilbage til det oprindelige emne.
→ Se eksempler

5: Tøven. Årh som tøven forekommer i langt de fleste tilfælde under besvarelse af et spørgsmål. Enkelte gange knytter tøven sig til en fysisk genstand.
→ Se og hør eksempler