Cool2

Afslutter. Cool kan markere afslutningen på et samtaleemne og signalere et forestående emneskiftCool vil oftest optræde efter at taler har produceret en eller flere informationskvitteringer og med pauser givet plads til, at samtalepartneren eventuelt kan udvide sin tur, dog uden at denne mulighed bliver benyttet. Ved at bruge cool kan taler dermed signalere at emnet er forhandlet på plads og afsluttet, hvilket legitimerer opstarten af et nyt emne. Undertiden kan cool også benyttes til at indlede afslutningen på en hel samtale, f.eks. på telefon.

Synonymer: Fedt2okay3.2yes1.2

(Til cool-forsiden)

Eksempel 1

(Emneafslutter)

Taler 1 (interviewer): Hva- d- (.) lytter I meget til musik sammen sådan eller g- går du mere for dig selv og hører det i (.) sådan ø- ørebøffer eller hvad man siger

{pause}

Taler 2: Mm (.) det er begge dele (.) ja jeg hører mest for mig selv ikke (.) i høretelefoner

Taler 1: Mhm

Taler 2: Men ellers når vi er sammen så kan vi godt lige sætte noget musik på i baggrunden eller sådan noget

Taler 1: Nja {pause} ja okay {pause} cool nok (.) øhm {pause} hvis du helt selv kunne vælge (.)

Taler 2: Mm

Taler 1: Øhm (.) hvor kunne du så godt tænke dig at bo i verden

(Hør cool uden kontekst)

 

Eksempel 2

(Emneafslutter)

Taler 1 (interviewer): Øhm (.) og hvad laver din far

Taler 2: Øh det ved jeg ikke lige (.) jeg ser ham ikke

Taler 1: Okay

Taler 2: Så

Taler 1: {skriver} Og din mor

Taler 2: Øhm hun går hjemme

Taler 1: {skriver} Yes har hun øh (.) nogen uddannelse

Taler 2: Øh nej

Taler 1: {skriver længe} Cool øhm (.) og så har vi (.) øh (.) så hvilke (.) din mor hvilke sprog taler hun

(Hør cool uden kontekst)

 

Eksempel 3

(Indleder til samtaleafslutning)

(Taler 1 og taler 2 har i et par minutter talt i telefon med hinanden om deres planer for de kommende aftener – taler 3 sidder i samme rum som taler 1 og lytter med)

Taler 1: Men øh (.) der sker ikke rigtig noget tror jeg

Taler 2: Okay

Taler 1: [Okay]

Taler 3: [Line] holder måske fest i morgen

Taler 1: Jo Line holder måske fest i morgen

{pause}

Taler 2: Hvem

Taler 1: Line

{pause}

Taler 2: Signe

Taler 1: Ja Line L-I-N-E

Taler 2: Ja ja kender hende godt Viktor

Taler 1: Okay (.) cool nok men vi ses så

Taler 2: Ja okay (.) ja

Taler 1: Jo (.) hej

(Navne anonymiseret af redaktionen)