Positiv informationskvittering – Københavns Universitet

Ordbog over Dansk Talesprog - Forside > Funktioner > Positiv informationskv...

Positiv informationskvittering

Definiton: Taleren udtrykker at have hørt og forstået det der blev sagt.

Ord som udtrykker positiv informationskvittering: