Cool

[ˈkuːl]. Optræder ofte i ordforbindelserne ej hvor cool og cool nok. I forbindelse med nok forkortes vokalen oftest til [ˈkul] ([ˈkulˌnʌg̊]). (Symbolforklaring)

Synonym: Fedt

Cool er et fatisk lemma som bruges til at udtrykke en positiv vurdering af indholdet i en ytring samt til at udtrykke emneafslutning.

1: Positiv vurdering. Cool kan bruges til at tilkendegive en positiv vurdering af indholdet i samtalepartners eller egen ytring. Kan optræde som positiv informationskvittering til samtalepartners ytring, som kommentar til noget der er eller sker i rummet og som kommentar til egen ytring.
→ Se og hør eksempler

2: Afslutter. Cool kan markere afslutningen på et samtaleemne og signalere et forestående emneskift. Cool vil oftest optræde efter at taler har produceret en eller flere informationskvitteringer og med pauser givet plads til, at samtalepartneren eventuelt kan udvide sin tur, dog uden at denne mulighed bliver benyttet. Ved at bruge cool kan taler dermed signalere at emnet er forhandlet på plads og afsluttet, hvilket legitimerer opstarten af et nyt emne. Undertiden kan cool også benyttes til at indlede afslutningen på en hel samtale, f.eks. på telefon.
→ Se og hør eksempler