Hey

[hɛj] [hɛ:j] [hɛj’] [ɛj’] bliver også gentaget [hɛjhɛj] (symbolforklaring)

Bruges til at påkalde opmærksomhed, udtrykke emotiv reaktion eller som hilsen

1: Påkalder opmærksomhed

1.1: Påkalder opmærksomhed inden man for eksempel stiller et spørgsmål, knytter en kommentar til det forudgående, giver en ordre, kommer med forslag eller ved emneskift
→ Se og hør eksempler

1.2: Markerer at fokus skal lægges på den efterfølgende ytring
→ Se og hør eksempler

1.3: Markerer en pludselig indskydelse som kan have mere eller mindre sammenhæng med det foregående
→ Se og hør eksempler

2: Udtrykker emotiv reaktion på en bestemt situation

2.1: Udtrykker negativ følelse som for eksempel misbilligelse
→ Se og hør eksempler

2.2: Udtrykker positiv følelse som for eksempel begejstring
→ Se og hør eksempler

3: Bruges som hilsen
→ Se og hør eksempler