Hov

[ˈhɒw], [ˈhɔw], [ˈhɒˀw], [ˈhɔˀw], sjældnere [ˈhɒːw], [ˈɒˀw], [ˈɔˀw], også gentaget fx [ˈhɒwhɒwhɒw], [hɒˈhɒw] (symbolforklaring)

{Lydeksemplerne ovenfor er kun cirka-demonstrationer af de tilsvarende IPA-tegn}

Hov bruges til at udtrykke negativ eller positiv overraskelse, skabe opmærksomhed om taler eller om noget andet (evt. et emne). Lemmaet kan også udtrykke advarsel, protest, undskyldning, men også undren eller pludseligt kognitivt indfald.

1: Bruges til at udtrykke negativ overraskelse over en fysisk begivenhed, evt. undskyldende (ofte med meget svækket udtryk).
→ Se og hør eksempler

2: Bruges til at udtrykke advarsel/protest eller opmærksomhed/fokus på en fysisk begivenhed, konativt, samtalerespons.
→ Se og hør eksempler

2.1: Bruges til at udtrykke protest mod et udsagn.
→ Se og hør eksempler

2.2: Bruges til at få opmærksomhed på sig selv eller et nyt emne (kognitivt). Bruges desuden til at markere et emneskift.
→ Se og hør eksempler

3: Bruges til at udtrykke undren eller (indadvendt) alarmering  over noget, altid negativ attitude, ofte kognitiv. Bruges i citater.
→ Se og hør eksempler

4: Bruges til at udtrykke positiv overraskelse eller positivt emotivt indfald. Bruges også som informationskvittering eller emneskift.
→ Se og hør eksempler