Hvabehar eller hvadbehager

Udtale: [vɑbə'hɑˀ], [vɑ'bɑˀ]. Sjældnere ['vɑbɑˀ]. (Symbolforklaring)

Hvabehar bruges til at vise at man ikke har forstået eller hørt en ytring og beder om at få ytringen gentaget. Hvabehar kan også bruges som en markør for fornærmelse.

 1. Gentagelsesanmodning. Hvabehar kan bruges som en gentagelsesanmodning når en ytring ikke er blevet forstået eller hørt. Undertiden bruges hvabehar i denne betydning når to talere taler i munden på hinanden og den ene taler giver ordet til den anden.
→ Se eksempler

2. Fornærmelse. Hvabehar bruges som en markør for at man er blevet fornærmet over en ytring eller en fysisk begivenhed. Betydningen kan være ironisk.
→ Se eksempler