Ih

[i] [i:] (symbolforklaring)

Bruges som forstærkende interjektion til at understrege den efterfølgende ytring, til at udtrykke positive eller negative følelser og til at markere distance eller ironi.

1: Understregende funktion. Ih understreger den efterfølgende ytring
→ Se og hør eksempler

2: Holdningsudtryk

2.1: Positiv attitude. Ih udtrykker positive følelser såsom begejstring eller håb
→ Se eksempler

2.2: Negativ attitude. Ih udtrykker negative følelser såsom ærgrelse eller irritation
→ Se og hør eksempler

2.3: Distance. I citater kan den talende bruge ih til at markere distance til den citerede/det citerede. Ofte vil det citerede have positiv attitude, men ved at bruge ih markerer den talende at han/hun er negativ over for det citerede, og citatet fremstår ofte overdrevet eller ironisk. Sammensætningen ih og åh bruges også på denne måde
→ Se og hør eksempler