Ih2.3

Distance. I citater kan den talende bruge ih til at markere distance til den citerede/det citerede. Ofte vil det citerede have positiv attitude, men ved at bruge ih markerer den talende at han/hun er negativ over for det citerede, og citatet fremstår ofte overdrevet eller ironisk. Sammensætningen ih og åh bruges også på denne måde

(Til ih-forsiden)

 

Eksempel 1

Taler 1: Altså når man i forvejen altså ikke engang kan (.) i vort samfund tjene til huslejen og skatten altså man skal være privilegeret eller hundrede år havde jeg nær sagt (.) ja så øh så (.) så kan man da ikke sige {citat} altså ih og vi lever i velfærd {pause} for øh en arbejder en almindelig arbejder han tjener en syvhundrede kroner bare for at tage ikke og man er vel en arbejdsmand ikke men det har man jo ikke hvis altså når skatten bagefter skal stjæle øh (.) den part som den gør (.) s- så jamen så har vi jo ikke så meget

 

 

Eksempel 2

Det er så mange der siger ikke også (.) øh (.) nå men når da vi fik vi fik børn siger {citat} ih bare de nu får brune øjne så siger jeg {citat} så hold dog op sagde jeg så {citat:} det har intet med farven at gøre det har noget med spillet i øjnene at gøre

 

 

Eksempel 3

Men jeg er sådan en der kan der bliver rystet over at høre mig selv på bånd og jeg ved godt at man siger {citat} nå ja men sjællandsk det er da også skønt og ih hvor er det naturligt og alt muligt {pause} jeg kan næsten ikke holde det ud jeg synes det er {pause} vildt for meget

 

 

Eksempel 4

{Interviewer og informant taler om sprogholdninger}

 

Taler 1 (interviewer): Har de {jyderne} de samme sådan fordomme ligesom at du har fordomme om at øh (.) at jysk så er det nogle bondeknolde

Taler 2: Ja de s- de jo omvendt vi er jo vi er jo nogle arrogante lorte ikke (.) altså fordi {citat} åh ih og åh vi har så fint et sprog synes vi altså så men men altså vi vi er bare sådan nogle arrogante der skal der skal lyde så fantastisk kloge og sådan noget ikke

(Hør lyd)

(Hør ih og åh uden kontekst)

 

 

Eksempel 5

Taler 1 (interviewer): Jeg kom til at tænke på har du nogensinde haft en (.) været noget særligt fordi du kom fra Nyboder

Taler 2: Næ {pause} det har jeg ikke næ {pause} det har jeg ikke

Taler 1: I andres øjne

Taler 2: Nej (.) okay nu senere når nu man siger man har boet her så siger de {citat} Nej og ih og åh det må være lækkert og alt det her ikke men ellers ikke og når så man fortæller om hvordan forholdene var i den ver- (.) dem på første sal skulle igennem køkkenet og med cyklen og sådan noget det er ligesom om det der (.) lyserøde det går lidt af ikke

 

 

Eksempel 6

Taler 1: Og så næste gang så ham der Hansen der så da de fik at vide det var jurister ih og åh og buh og bæh det kan nok være de havde travlt med at hytte hinanden ikke

 

 

Eksempel 7

Taler 1: Det er sådan et modul jeg har hvor vi hvor vi har fri {pause} og så kan vi bruge DGI-byen (.) til at træne til at svømme til at (.) lave alle mulige ting ikke (.) og det (.) det det spiller de det spiller de højt på det synes jeg også er fedt men (.) det kan måske godt blive trukket lidt ned over hovedet på folk at de skal være ih så åh så sunde

Taler 2: Ja

Taler 1: Fordi at (.) jeg bruger det ikke (.) ærligt talt

(Hør lyd)

(Hør ih så åh uden kontekst)