Mm1 – Københavns Universitet

Mm1

Informationskvittering. Mm bruges til at signalere at man har forstået hvad der er blevet sagt og er gået fra at være uinformeret til informeret. Denne betydning fungerer ofte som minimalrespons. Mm som minimalrespons forekommer som regel undervejs i den andens taletur og udtrykker at vedkommende kan fortsætte sin ytring, sommetider ved at bekræfte det sagte, eventuelt når den anden har lagt op til dette ved at indskyde et ”ikke”, ”ikke også” eller ”vel”, eller når vedkommende har udspecificeret et udsagn for at opnå bedre forståelse hos samtalepartneren. 

Synonymer: Yes1.1, yes1.3, okay1.1, nej4.1, javel1.2, ja1

(Til mm-forsiden)

Eksempel 1

(Minimalrespons)

Taler 1 (interviewer): Hænger det sammen med det der sundhedsskole

Taler 2: Ja

Taler 1: At I er derovre

Taler 2: Ja

Taler 1: Hvordan gør det det

Taler 2: Øhm (.) altså vi har jo det der hedder DGI-moduler (.) hvor hver klasse i hvert fald en gang om ugen har et DGI-modul

Taler 1: Mm

Taler 2: Som så er simpelthen et frimodul hvor du kan vælge at gå i DGI-byen og træne eller lade være

(Hør lyd)

(Hør mm uden kontekst)

 

Eksempel 2

(Minimalrespons)

Taler 1 (interviewer): Jeg ved det ikke jeg kunne godt tænke mig at prøve at komme i Operaen og se

Taler 2: Ja

Taler 1: Se noget derinde (.) jeg har kun set opera inde på det øh på Det Kongelige Teater

Taler 2: Ja men scenen er jo ti gange større [på]

Taler 1: [Mm]

Taler 2: I i i Operaen

Taler 1: Ja

Taler 2: Altså den er enorm

Taler 1: Ja

 

(Hør lyd)

(Hør mm uden kontekst)

 

Eksempel 3

(Minimalrespons)

{Informanten har lige fortalt hvordan han har renoveret sit køkken}

 

Taler 1 (interviewer): Ja det er sgu da blevet godt

Taler 2: Så det synes vi [det] er vi godt tilfredse med [selv]

Taler 1: [Ja] [mm] {pause}

Taler 1: Ja vi var [ jo]

Taler 2: [Og sådan har] vi efterhånden (.) gjort nogle ting gennem årene ikk’

Taler 1: Mm

Taler 2: Badeværelset er renoveret ikk’ og (.)

Taler 1: Ja

Taler 2: Kælderen er renoveret

Taler 1: Ja

(Hør mm uden kontekst) 

 

Eksempel 4

(Minimalrespons efter udvidet forklarende tur)

 

Taler 1: Og så da vi så fik nummer 2 (.) så sagde vi nå ja men okay inden han begynder at koste penge for det gør de når de er to år så tager vi lige en tur til Mallorca

Taler 2 (interviewer): {latter} Ja [okay]

Taler 1: Og fandt en pragtfuld strand dernede hvor vi [så]

Taler 2: [Ja ja]

Taler 1: {pause} Faktisk var nede her sidste gang vi var ude at rejse

Taler 2: Ja okay ja

Taler 1: Nede i øh det nordlige øh Alcudia hedder det

Taler 2: Ja

Taler 1: På Mallorca

Taler 2: Mm

Taler 1: Så der øh havde vi ham med nede på to år

(Hør mm uden kontekst)

 

Eksempel 5

 

Taler 1 (interviewer): Jeg skal spørge hvor dine forældre er fra hvor de er opvokset

Taler 2: Årh (.) øh min far han er fra Viborg

Taler 1: Ja

Taler 2: Og min mor hun er her fra Aalborg

Taler 1: {skriver ned} Mm og hvad er dine forældres stilling

 (Hør mm uden kontekst)

(Bynavne anonymiseret af redaktionen)

 

Eksempel 6

Taler 1: Jeg går da og bilder mig selv ind at de slag livet har givet det har øh det kan man vælge at gå ned på eller blive bredskuldret af det og bruge det til noget positivt (.) og øhm det er det jeg synes jeg gør i f- i forhold til mine børn

Taler 2 (interviewer): Mm {pause} hvad er det for nogle værdier du gerne vil give dem og lære dem

(Hør mm uden kontekst)