2

Benægtelse. bruges til at benægte talers forudgående ytring og er dermed negativ. Denne betydning bruges oftest som svar på et spørgsmål og er synonym med nej1, men kan også være tilknyttet en fysisk begivenhed. Betydningen kan også fungere som en afvisning af talers ytring og således være synonym med ej2.1.

(Til-forsiden)

 

Eksempel 1

(Tilknyttet en fysisk begivenhed. Taler benægter at en anden taler har spildt Nutella)

 

Taler 1 (interviewer): Han havde det ikke godt Peter da jeg var her sidst hvad [{latter}]

Taler 2: [Nej {latter}]

Taler 3: (.) Øh du tabte et eller andet Peter noget Nutella tror jeg

Taler 4: (.) Hvor

Taler 3: Prøv lige at rykke dig lidt ud {rumsteren}

Taler 1: {pause} Ej det var godt nok en værre omgang {da Peter havde det skidt sidste gang intervieweren var på besøg}

{Stednavn anonymiseret af redaktionen}

 

 

Eksempel 2

(Svar på et spørgsmål)

{Informanten taler om at han synes at unge i dag er for unge når de går i seng med hinanden. Benægtelsen intervieweren foretager, er et præfereret svar da taler spørger om hun vil vide mere om hvordan han mødte sin kone. Talers spørgsmål lægger op til at emnet er udtømt og interviewer synes at være enig i dette som følge af benægtelsen, men stiller alligevel implicit endnu et uddybende spørgsmål}

 

Taler 1: Så er det de siger {citat} I var såmænd ikke bedre (.) {citat} jo sagde jeg {pause} for dengang jeg var ung {pause} det var dengang (.) da blev man rød i hovedet (.) når man holdte en pige i hånden {pause} og det passer

Taler 2 (interviewer): Mm

Taler 1: {pause} Øh {pause} vil du have mere at vide om det hvordan og hvornår jeg traf hende (.) {latter}

Taler 2: men det var også altså i forbindelse med det her øh (.) med det her indremissionske miljø og

Taler 1: Ja

Taler 2: Altså det var hun jo også en del af

Taler 1: Ja

 

 

Eksempel 3

(Svar på et spørgsmål)

{Informanten taler om når hun tager med sin familie ned og besøger familie i Pakistan}

 

Taler 1 (interviewer): Er der så (.) altså når I så kommer når (.) når familien fra Danmark kommer sker der så noget  øh {pause} har de så arrangeret et eller andet øh exceptionelt eller øh {pause}

Taler 2: Nej [ikke rigtig]

Taler 1: [Hvordan] nej

Taler 2: {pause} vi kommer bare [{latter}]

Taler 1: [Ja]

 

 

Eksempel 4

(Afvisning af talers foregående ytring)

 

{Taler og interviewer taler om hvorvidt fremmedarbejdere skal betale kildeskat i Danmark eller ej}

Taler 1 (interviewer): (.) Ja man taler jo om de ikke har adgang til de forskellige goder som (.) mange andre har (.) så muligvis skulle de ikke der

Taler 2: Hm (.) men det har de da ja selvfølgelig nu angående lejlighed og sådan noget men der er jo også mange danskere der ikke har nogen en ordentlig bolig at bo i {pause} så det synes jeg er (.) er helt i orden at de skal betale deres skat {pause} når de tjener pengene i landet {pause} det synes jeg bestemt

Taler 1: Fordi somme tider kan man jo sige de har ikke familie heroppe og (.) muligvis ingen børn i skoler og så videre (.) så

Taler 2: men alligevel når de kommer op og regner med de skal tjene penge

Taler 1: Mm

Taler 2: Så synes jeg også at det er mere end helt mere end rimeligt at de også skal betale skat af de penge de tjener (.) det må vi andre jo

Taler 1: Ja