Næ eller næh

Udtale: [nɛ], [nɛː], [nɛɪ] eller [nɛ:ɪ] (symbolforklaring)

bruges som respons på forudgående kommunikation. Responsen kan være præfereret, negativ eller neutral. har store betydningsoverlap med nej.

1: Bekræfter.bruges af lytter til at bekræfte talers ytring som i mange tilfælde er negeret. Derfor fungerer denne betydning af som et præfereret svar. Betydningen optræder undertiden som minimalrespons. kan desuden fungere som opretholdelse af talers positive selvbillede.
→ Se og hør eksempler 

2: Benægtelse. bruges til at benægte talers forudgående ytring og er dermed negativ. Denne betydning bruges oftest som svar på et spørgsmål, men kan også være tilknyttet en fysisk begivenhed. Betydningen kan også fungere som en afvisning af talers ytring og således være synonym med ej2.1.
→ Se eksempler

3: Korrektion. bruges til at korrigere egen ytring hvis man har givet en ukorrekt information.
→ Se eksempler

3.1: Tankegengivelse. bruges til at gengive tanker hvor man har ønsket at ændre adfærd.
→ Se eksempler

3.2: Modifkation. bruges til at modificere et spørgsmål hvis lytter giver udtryk for ikke at have forstået talers oprindelige spørgsmål.
→ Se eksempler